سایت‌های مستهجن در گزارش انجمن تجارت الکترونیک چه می‌کند؟

به گزارش خبرنگار علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، کیفیت اینترنت کشور گرچه در شرایط مطلوبی نیست اما کارشناسان می‌گویند بهبود وضعیت اینترنت کشور، نیاز به واکاوی تخصصی دارد و رویکردهای سیاسی و غیر فنی، نه‌تنها وضعیت را بهتر نمی‌کند بلکه مانع از اصلاح اشکالات موجود می‌شود. انتقادی که نسبت به گزارش انجمن تجارت الکترونیک مطرح شده است.این انجمن هفته پیش دومین گزارش تحلیلی از اختلال، محدودیت و سرعت اینترنت در کشور را منتشر کرده است. در این گزارش، اینترنت ایران پراختلال، محدود و کند عنوان شده و به استناد تعداد سایت‌هایی که در ایران قابل دسترس نیست، وضعیت اینترنت ایران خطرناک توصیف شده است. آیا وبسایت‌های پیشنهادی همه فیلتر هستند؟ یکی استنادات اصلی این گزارش به در دسترس‌بودن سایت‌های مورد استفاده مردم است. در این گزارش در دو بخش ۱۰۰ و ۳۰۰ سایت مورد بررسی قرار گرفته و اینطور آمده است که بیش از ۷۰ درصد استفاده مردم اعم از ترافیک داخلی و خارجی در سبد مصرف این ۱۰۰ یا ۳۰۰ سایت قرار دارند در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از این سایت‌ها کاربرد عمومی ندارد بلکه مخاطبان خاص خود را دارد. یکی د.. ... ادامه مطلب