جزئیات جدید از سند حمایت از حقوق مردم در سکوهای مجازی

به گزارش خبرنگار علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، روز گذشته مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که، سندی در راستای حمایت از حقوق مردم در سکوهای فضای مجازی در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای این مرکز تصویب شده است.طبق آنچه که مرکز ملی اعلام کرد بود، این سند در راستای تضمین آزادی های مردم در چارچوب قانون در حوزه استفاده از سکوهای فضای مجازی و حمایت از حقوق مردم تهیه و توسط کمیسیون عالی مصوب شده است. بررسی های خبرگزاری فارس نشان می‌دهد که کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی در حوزه حمایت از حقوق مردم و آزادی آنها در سکوها، مقرر کرده تا نسبت به تقویت سازوکار ایمنی و حفظ حریم خصوصی کاربران، سکوها اقداماتی را انجام دهند.تنظیم‌گر بخشی نیز وظیفه بررسی و پیگیری شکایات مردم در قبال عملکرد سکوها را با توجه به اهمیت آزادی فعالیت کاربران و حمایت از آنها به عنوان اولویت مرکز ملی فضای مجازی در تنظیم این سند، برعهده داشته و سکوها از حیث کیفیت اعمال خدمات نیز رتبه بندی خواهند شد. بنابراین گزارش، این اقدام برای جلوگیری از نقض برخی مصادیق رعایت حریم خصوصی که منجر به نگرانی مردم نسبت به محرمانگی .. ... ادامه مطلب