ضرورت توجه شورایعالی انقلاب فرهنگی به یک تذکر راهبردی

گروه علم و پیشرفت - امیر عزیزی؛ بجهت‌گیری پژوهش‌های نظام آموزش عالی کشور به سمت تاثیرگذاری بیشتر در اقتصاد و حل مشکلات و رفع نیازهای کشور از جمله پر تکرارترین تکالیف و هدف‌گذاری‌های آموزش عالی کشور در اسناد بالادستی هستند. رهبر معظم انقلاب نیز در آخرین مورد در بیانات دیدار با نخبگان مستعدان تحصیلی ۲۵ مهر ۱۴۰۲ بر این مهم تأکید کردند. علاوه‌ بر این، جهت‌دهی به توان پژوهشی کشور به سمت اثربخشی بیشتر در اقتصاد و حل مشکلات کشور در نزدیک به یک دهه گذشته حداقل ۷ سند بالادستی کشور مورد تاکید قرار گرفته‌است. سند نقشه جامع علمی کشور، قانون برنامه‌های پنج‌ساله پنجم، ششم و هفتم، سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری جمله مهم‌ترین اسناد و قوانینی هستند که به هدف گذاری بر حل مشکلات کشور در پژوهش‌های علمی تاکید می‌کند. اسناد و قوانین مرتبط با مسئله‌محوری به ترتیب سال تصویب و با ذکر مرجع تصویب در جدول زیر آمده‌ است. تأکید به پژوهش‌های مسئله‌محور در اسناد بالادستی بررسی جدول مذکور حاکی از آن است به طور متوسط هر ۲ سال یک بار مراجع عالی سیاست‌گذاری کشور بر مسئله‌محوری پژوهش‌های دانشگاهی تا.. ... ادامه مطلب