«سندروم رشد کاریکاتوری علم و فناوری» چگونه اصلاح شد؟

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، در اولین روز آبان‌ماه، بررسی جزئیات فصل بیستم برنامه هفتم توسعه انجام شد. فصلی که با عنوان ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی اهداف 5 سال آینده را برای زیست‌بوم علمی و دانشگاهی کشور مشخص می‌کند. مهم‌ترین تغییرات این فصل از لایحه مربوط به واقع‌بینانه‌تر کردن سنجه‌ها، تقویت احکام و سنجه‌های مسئله‌محور و اضافه کردن سنجه‌های جدید بود. در این گزارش، تفاوت لایحه اصلاح‌شده با نسخه پیشین آن را مورد بررسی قرار داده‌ایم. اضافه شدن سنجه‌های جدید به فصل علم و فناوری دولت در لایحه اولیه برنامه، تنها ۷ سنجه را تعیین کرده بود که در برخی از موارد آن در بررسی روز 1 آبان‌ماه، هدف تعیین‌شده را تغییر داد. تعیین رتبه 42 برای شاخص نوآوری یکی دیگر از این تغییرات بود که نشان می‌دهد بر دولت تکلیف می‌شود که تا 5 سال آینده زیست‌بوم نوآوری کشور را ارتقا دهد. این زیست‌بوم، در واقع همان زیست‌بوم استارت‌آپی و دانش‌بنیان است که با توجه به معیارهای مختلف، وضعیت آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. سنجه‌های جدید در نظر گرفته شده در برنامه هفتم توسعه سنجه‌های قبلی لایحه هفتم توسعه و .. ... ادامه مطلب