موسیقی راک چیست؟

موسیقی راک چیست؟ موسیقی راک رانندگی، پرانرژی، و تقریباً همیشه با صدای بلند ، محبوب ترین نوع موسیقی برای چندین دهه قبل از اینکه هیپ هاپ به جریان اصلی تبدیل ... ادامه مطلب