14 راهکار برای تقویت تفکر مثبت در زندگی

14 راهکار برای تقویت تفکر مثبت در زندگی۲۳ آذر ۱۴۰۰ 0 رایهمه ما احتیاج داریم که برای داشتن آرامش فکری و تمرکز بیشتر، تفکر مثبت را در خود تقویت کنیم. این کار آنچنان پیچیده نیست، تنها کافی است از یک سری تمرین در زندگی روزمره خود استفاده کنیم تا رفته‌ رفته ذهن ما عادت کند به جای تمرکز مطلق بر جنبه‌های منفی، مثبت و منفی را در کنار هم ببیند و بعد تلاش کند از جنبه‌های مثبت آن به نفع خود استفاده کند. همه ما در طول روز با چالش‌های مختلفی روبرو می‌شویم، برای حل این چالش‌ها پیش از هر چیز مهم است که تمرکز، آرامش و تفکر مثبت داشته باشیم. اما این کار شاید آنچنان که تصور می‌کنیم هم ساده نباشد، برخی از ما به محض روبرو شدن با یک مشکل صداهایی را درون مغز خود می‌شنویم؛ من شانس ندارم! بین این همه کار فقط همین یکی رو کم داشتم! خسته شدم! این اصلا منصفانه نیست! این صداها یا این تفکرات اگر کنترل نشوند، می‌توانند شرایط را بدتر کنند، زیرا ذهن به جای تمرکز برای یافتن راه‌حل، درگیر آن‌ها می‌شود. بنابراین برای اینکه بتوانیم تمرکز و آرامش ذهن را برای حل مشکلاتی که در زندگی با آن‌ها روبرو می‌شویم، حذف کنیم، باید بر.. ... ادامه مطلب