بالابرهای مجهز به یک سوئیچ ایمنی تعبیه شده در سرعت بیش از حد هستند که وقتی دستگاه از پاهای طراحی شده  کلایمر  در دقیقه فراتر رود، درگیر می شود. ترمز ثانویه دستی به بالابرهای بی قدرت اجازه می دهد تا به آرامی به زمین فرود آیند. این ویژگی های ایمنی، را به یک بالابر همه کاره و ایمن برای هر نیاز مرحله نوسانی تبدیل می کند. محصولی عالی ارائه می دهد که هم قابل اعتماد و هم ایمن است.

سکوی معلق گهواره ای است که کارگران هنگام بالا و پایین رفتن در آن قرار دارند.

گهواره به طور معمول با وینچ یکپارچه و ویژگی های ایمنی خودکشش می شود.

به طور معمول پلتفرم های معلق را در اندازه های استاندارد تولید نمی کند.

ما در عوض با تولیدکنندگان عمده چنین واحدهایی رابطه قوی داریم.

در صورت درخواست، می‌تواند پلتفرم‌های معلق را همراه با سیستم‌های ارسال کند.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!