مهم‌ترین اشکال آیین‌نامه ارتقای اساتید چیست؟

به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، اصلاح و بازنگری آئین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی، از مواردی بود که رهبر انقلاب در دیدار با نخبگان آن را از مسؤولان مطالبه کردند. در حال حاضر بررسی این آئین‌نامه و تغییرات ضرایب آن مطابق با مسأله‌محوری در دستور کار قرار گرفته است و به همین‌خاطر واکاوی مشکلات اصلی آن بسیار ضروری است. با احمد محجوبیان، دبیر کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص گفتگو کردیم. محجوبیان در خصوص مقدمات مهم در توجه به آیین‌نامه ارتقا گفت: طبیعتا در هر ساختاری، افراد اگر بخواهند ارتقا داشته باشند، باید فعالیت‌هایی انجام دهند که در راستای مأموریت‌های آن ساختار است. در مورد ارتقای اساتید و اعضای هیأت علمی نیز باید ببینیم مأموریت‌های دانشگاه چیست و افراد چه فعالیت‌هایی را در راستای این مأموریت‌ها باید انجام دهند. او تأکید کرد: در آئین‌نامه فعلی به دلیل فهم غلط از دانشگاه، نگاه به آن و وظایف آن بسیار محدود است و در فرایند ارتقا بیشتر به پژوهش توجه می‌شود و به نوآوری یا حتی آموزش که رکن اصلی دانشگاه است، توجه کمتری می‌شود. محجوبیان اضاف.. ... ادامه مطلب